Bên trong Microsoft Surface Studio, khả năng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Một siêu phẩm nữa lại lên thớt trên trang iFixit, đó chính là Microsoft Surface Studio. Hôm nay chúng ra cùng những anh chàng bên iFixit soi nội tạng của sản phẩm này.
Với việc Microsoft đã bắt đầu giao hàng đợt đầu chiếc máy tính All in One Surface Studio thì đến hôm nay, iFixxit đã có trên tay siêu phẩm này và theo như truyền thống, họ đã tiến hành tháo chiếc Surface Studio để khám phá những linh kiện bên trong Surface Studio.
Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Họ phát hiện một chi tiết khá thú vị ở bên trong chiếc máy tính này: đó là có hẳn một con chip ARM nằm bên dưới màn hình 28”, có thể con chip này sẽ điều khiển công nghệ màn hình PixelSense được Microsoft quảng cáo là sẽ giúp cho nhận diện chính xác cảm ứng, dùng tốt với bút và núm xoay Surface Dial.
Microsoft cũng đã hàn chết RAM, CPU và GPU trên Surface Studio nên bạn sẽ không thể nâng cấp được những bộ phận này, thứ duy nhất mà người dùng có thể nâng cấp được đó chính là ổ cứng SSD.
iFixit đánh giá khả năng dễ sửa chữa của  Microsoft Surface Studio là  5/10 điểm ( bằng với iMac của Apple)
Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD

Bên trong Microsoft Surface Studio, khả nâng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSDBên trong Microsoft Surface Studio, khả năng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD Bên trong Microsoft Surface Studio, khả năng nâng cấp thấp, có thể thay được ổ cứng SSD Reviewed by Thu Xuân on 11/30/2016 05:17:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.